Stichting Endeleo Foundation

Uitgelicht

Stichting Endeleo Foundation is in 2009 opgericht. In het Swahili betekent Endeleo 'vooruitgang, ontwikkeling'. Onze doelstelling is een bijdrage te leveren aan het realiseren van de Millenniumdoelen en daarmee wereldwijd armoede te bestrijden. Via kleinschalige projecten en ontwikkelingssamenwerking willen wij structureel het welzijn en de levensstandaard verbeteren in derdewereldlanden..

De hulpvraag voor een project dient voort te komen vanuit de organisatie in het ontwikkelingsland en er dient een duidelijk eindpunt te zijn. Het kleinschalige van de projecten en de afbakening in tijd maakt dat resultaten overzichtelijk en snel zichtbaar zijn. Door zoveel mogelijk samen te werken met lokale partijen verzekeren we ons ervan dat het geld op de juiste plaats terechtkomt. Daarnaast kiezen we onze partners zo, dat ook de zelfredzaamheid van de mensen en de duurzaamheid van het projectresultaat wordt verhoogd en gewaarborgd.

Stichting Endeleo Foundation stelt zich verder ten doel om de maatschappelijke betrokkenheid van mensen en organisaties te verhogen. Wij betrekken op creatieve manieren mensen bij het inzamelen van geld voor de projecten. Ook geven we voorlichting over onze activiteiten op lokale en nationale evenementen.

Als kleine stichting besteden wij de fondsen direct aan geselecteerde projecten. Er wordt volledige transparantie gegeven over de ingezamelde gelden, de gemaakte kosten en de besteding van de fondsen. De bestuursleden ontvangen geen loon voor hun diensten. Zo kunnen we garanderen dat het geld voor het grootste deel direct ten goede komt aan de doelstellingen.

Onze stichting wordt door de belastingdienst gekenmerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat wij erkend zijn als goed doel en donaties onder voorwaarden volledig fiscaal aftrekbaar zijn..